Phòng Kinh Doanh

Tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tiếp nhận và xử lý nguồn data khách hàng Chăm sóc...