CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1. Quy trình giao hàng

– Hàng hóa được TVV Việt Nam giao cho khách hàng sau khi tiếp nhận và xác nhận đơn hàng. Khách hàng có thể thay đổi số lượng, mẫu mã, chủng loại các sản phẩm có trong đơn hàng trong thời điểm chúng tôi xác nhận đơn hàng.

– TVV sẽ giao hàng đến địa điểm chỉ định của khách hàng thể hiện trên đơn đặt hàng. Trong trường hợp thay đổi địa điểm, khách hàng sẽ thông báo và thỏa thuận lại với chúng tôi để thống nhất địa điểm giao hàng cụ thể.

– Đơn đặt hàng sẽ được giao đến khách hàng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày TVV nhận được đơn đặt hàng.

– Khi nhận hàng Quý khách hàng vui lòng kiểm tra chủng loại, mẫu mã, số lượng, tình trạng hàng hóa được giao. Sau đó thực hiện kí biên bản giao nhận hàng hóa.

2. Cách thức vận chuyển

– Với những đơn hàng có tổng số lượng từ 05 thùng trở lên TVV Việt Nam sẽ vận chuyển tới kho của khách hàng trong phạm vi nội thành Hà Nội hoặc Thành Phố Hồ Chí Minh.

– Với những đơn hàng có tổng số lượng từ 05 thùng trở lên đi ngoại thành hoặc đi tỉnh TVV Việt Nam hỗ trợ vận chuyển ra chành xe (thuộc Hà Nội hoặc Thành Phố Hồ Chí Minh) do khách hàng chỉ định. Lưu ý: Khách hàng sẽ chịu cước vận chuyển từ chành xe về cửa hàng.

– Với các hàng khuyến mại TVV Việt Nam sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển đến kho của khách hàng.